På Svenska
In English

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss! På denna sida hittar du information om var och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Om du har några ytterligare frågor kan du kontakta vår kundtjänst, som kan berätta mer om hur vi hanterar dina uppgifter.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
CATELL AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa i enlighet med gällande lagstiftning.

CATELL AB
556769-9920
Örkroken 23
138 40 Älta

Vem har tillgång till din information?
Dina uppgifter används först och främst av CATELL för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och för att förbättra din upplevelse hos oss.
För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund tillhandahåller vi information och innehåll för leverantörer och tjänsteleverantörer som stödjer vår verksamhet, till exempel genom att tillhandahålla tekniska infrastrukturtjänster (såsom exempelvis e-handelsplattform, IT-system och CRM-system), analysera hur våra produkter används, leverera och distribuera produkter som du köpt.

Hur länge lagrar vi data?
Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla en bra kundupplevelse för dig eller för att fullfölja våra åtaganden i enlighet med avtal. Information som vi får om dig (inklusive data om ekonomiska transaktioner i samband med köp) sparas under den tid som gällande lagstiftning kräver.

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information:
Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du kontaktar CATELL som sedan återkommer till dig med svar på vilka uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering/”Rätt att bli bortglömd”:
Du har rätt att begära att CATELL ska radera de personuppgifter vi tidigare sparat på dig.

Rätt att säga nej till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profileringsanalyser för direktmarknadsändamål.

Kontakt – vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Du når oss på CATELL kundservice 08-7279530 eller info@catell.se

Rätt att lämna in ett klagomål:
Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.