På Svenska
In English

Försäljningsvillkor

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickas det inom kort ut en orderbekräftelse till din e-post. Där finns information om din beställning. Kontrollera alltid din bekräftelse och kontakta kundtjänst snarast om något behövs justeras.
Om du önskar ändra en beställning i efterhand kontaktar du kundtjänst med din fråga så ser vi till att hjälpa dig. Vid ändringar i order som redan levererats gäller särskilda villkor.

Leveranser inom norden

Order överstigande 3000 – exklusive moms levereras fritt mottagaren. För övriga order debiteras frakt.
*För Norge tillkommer importarvode i de fall tullkreditnummer saknas

Betalningsvillkor

30 dagar netto
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Priser

Alla priser är angivna i SEK, exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera berörda priser. Priserna gäller från 2023-01-01 och tillsvidare.

Bytes och returrätt

Du har full retur och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick.
Alla etiketter ska finnas kvar på varorna. Alla varor som skickas tillbaka, måste vara packade i påse eller kartong.
För att returen ska godkännas måste den returnerade varan vara i väsentligt oförändrat skick. Varan bör förpackas lämpligen i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och tillsammans med eventuella tillbehör, transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Sätt inga adresslappar direkt på varans förpackning utan lägg originalkartongen i en annan kartong.
Vi ser gärna att du uppger orsak till returen samt returnerar varan tillsammans med fakturan (eller en kopia av fakturan, fram och baksida) detta påskyndar hanteringen utav din retur.
Vid byte, retur eller reklamation går vi efter Konsumentverkets regler för e-handel.

Garanti

Från leveransdatum gäller 2 års garanti för fabrikationsfel. Ingen garanti utgår för yttre påverkan.

Reservationer

Catell reserverar sig för slutförsäljning samt att varor kan utgå ur sortimentet. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på denna hemsida.
Catell förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

Force Majeure

Catell är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Lagen om distanshandel

Catell följer lagen om distanshandel. Läs mer här.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer Catell att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer

FÖRETAGSUPPGIFTER

Catell AB, Örkroken 23, 138 40 Älta
Telefon: 08-727 95 30
e-post: info@catell.se
Vårt organisationsnummer är 556769-9920
Vår kundtjänst är öppen helgfria vardagar mellan kl 08.00-16.30